Truy cập nội dung luôn

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

27-11-2020 17:21

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình; Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn khảo sát để xem xét, đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương, nơi cử tri có ý kiến và giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh. Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2020, trong đó giao UBND tỉnh tiếp tục giải quyết 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại Kỳ họp thứ 11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 60 ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Theo đó, UBND tỉnh giải quyết trong kỳ giám sát là 160 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành
và UBND cấp huyện 
đề cao trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ

Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nâng cao trách nhiệm, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả: Các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục giải quyết 105/163 nội dung, chiếm tỷ lệ 64,4%; thực hiện giải trình, thông tin đến cử tri 42/163 nội dung, chiếm tỷ lệ 25,8%...

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổ chức thực hiện theo quy định. Các ngành, các cấp đã tích cực, chủ động nắm bắt thông tin, đề ra phương án và kế hoạch giải quyết cụ thể theo thẩm quyền, trong đó có một số đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, có hiệu quả. Kết quả giải quyết đã được gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh để báo cáo với cử tri và được đăng tải công khai để các cử tri theo dõi, giám sát.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số kiến nghị đã được UBND tỉnh tích cực chỉ đạo giải quyết nhưng kết quả còn chậm. Một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa đúng trọng tâm kiến nghị của cử tri; việc phân loại kết quả giải quyết đối với một số ý kiến, kiến nghị chưa phù hợp với kết quả giải quyết trên thực tế như: Đường hầm chui qua Quốc lộ 3 mới thuộc địa phận tổ dân phố Đại Thịnh, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên không có hệ thống thoát nước, gây ngập úng; tiến độ thi công các dự án Khu dân cư 1, 2, 3, 4, 5 trên địa bàn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên rất chậm, ảnh hưởng lớn đến đời sống và tư tưởng của Nhân dân ... Công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri chưa được quan tâm đúng mức, nên vẫn còn tình trạng ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, hoặc chính sách có liên quan đã được ban hành, nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh, đồng thời có ý kiến giải trình cụ thể đối với các nhóm ý kiến, kiến nghị chưa rõ như: Xử lý các vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước; cấp quyền sử dụng đất; Dự án khu chung cư 5 tầng tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên; thu hồi các dự án không triển khai và triển khai chậm không đúng tiến độ; giải quyết vướng mắc trong việc xây dựng, quản lý chợ Dốc Hanh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương quyết liệt hơn trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tỷ lệ giải quyết kỳ họp sau phải cao hơn kỳ họp trước; giải quyết dứt điểm những vụ việc kéo dài, những vụ việc có đầy đủ căn cứ pháp lý; xử lý các vụ việc trái các quy định của pháp luật; đặc biệt đề cao trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tập trung rà soát, xây dựng phương án, lộ trình và cách thức giải quyết dứt điểm đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết; tăng cường công tác kiểm tra công vụ trong giải quyết kiến nghị của cử tri; có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, phải có thời hạn giải quyết các vụ việc. Còn một số vấn đề chưa rõ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương nhanh chóng giải quyết.

 

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3285

Tổng truy cập: 793976