Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu chung

21-12-2020 09:34

     Xã Nam Tiến nằm phía Nam của thị xã Phổ Yên, phía đông giáp xã Tân Hương, phía nam giáp xã Trung Thành, phía tây giáp xã Đắc Sơn và xã Vạn Phái, phía bắc giáp phường Ba Hàng. Xã có 11 xóm, diện tích tự nhiên là 831,04 ha, có 2.059 hộ với 8.562 nhân khẩu. Trên địa bàn có 4 trường học, 01 trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở hạ tầng của địa phương đã được xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới và từng bước được nâng cao qua hàng năm; Địa phương có đường sắt Hà Thái, đường quốc lộ 3, đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chạy qua và Bến xe khách của thị xã đặt tại địa bàn, đây là những điều kiện thuận lợi cơ bản để địa phương phát triển kinh tế xã hội cũng như từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa luôn được quan tâm phát triển; Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.Thống kê truy cập

Đang truy cập:5100

Tổng truy cập: 893103