Truy cập nội dung luôn

Công văn số 74-CV/TU Về việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX

31-12-2020 09:07

Ngày 24/12/2020 Tỉnh ủy đã ban hành văn bản về việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX 

Chi tiết văn bản tại file đính kèm  


thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3486

Tổng truy cập: 714854