Truy cập nội dung luôn

Công văn số 4558/UBND-KGVX ngày 25/11/2020 về việc thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021

26-11-2020 08:01

Thực hiện Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021. Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4558/UBND-KGVX về việc thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021.

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)


thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3402

Tổng truy cập: 714925