Truy cập nội dung luôn

Ký xác nhận pháp lý, giáp ranh bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thuộc Dự án 513 của 02 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn

24-02-2021 14:16

 

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, đến nay, hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thuộc Dự án 513 của tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công việc, giải quyết xong các vướng mắc về địa giới hành chính các cấp, đặc biệt là 08 điểm địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang và Vĩnh Phúc; các địa phương cấp xã, cấp huyện đã hoàn thành việc ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo quy định.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký giáp ranh bộ hồ sơ, bản đồ Dự án 513 thuộc tỉnh Bắc Kạn

Đối với việc ký giáp ranh bộ hồ sơ, bản đồ Dự án 513 thuộc tỉnh Bắc Kạn, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo đơn vị thi công của hai tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu đường địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn. Kết quả, toàn bộ đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh hoàn toàn trùng khớp, đủ điều kiện để UBND tỉnh Thái Nguyên ký giáp ranh theo quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký xác nhận pháp lý 2.565 bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thuộc Dự án 513 tỉnh Thái Nguyên; ký giáp ranh 352 bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính Dự án 513 thuộc tỉnh Bắc Kạn. Đây là cơ sở dữ liệu pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng huyện, thành phố, thị xã nói riêng và của tỉnh nói chung.

 

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5157

Tổng truy cập: 893241