Truy cập nội dung luôn

Góp ý vào dự thảo Đề án Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025

22-02-2021 17:59

Toàn cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-TU ngày 23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu xây dựng Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Đề án).

Mục tiêu của Đề án là tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo Đề án gồm 3 phần: Tình hình thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) giai đoạn 2015 - 2020 và sự cần thiết ban hành Đề án; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án, giai đoạn 2021 - 2025; Tổ chức thực hiện.

Dự thảo Đề án đề ra mục tiêu tổng quát và 8 mục tiêu cụ thể; đồng thời đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, góp ý những vấn đề được đề cập trong dự thảo Đề án nhằm làm rõ tính đồng bộ, chặt chẽ giữa mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với một số chỉ tiêu đặt ra; bổ sung đối tượng, phạm vi thực hiện và cơ sở xây dựng Đề án…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị; đồng thời đề nghị các thành viên giúp việc xây dựng Đề án nghiên cứu, tiếp thu tối đã các ý kiến đã phát biểu tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, ban hành.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5255

Tổng truy cập: 893176