Truy cập nội dung luôn

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Thái Nguyên

24-02-2021 15:51

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 2020, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, sự quyết tâm, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm 2020, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng 4,24%; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 đạt 88,7 triệu đồng/người; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 783,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4%; thu ngân sách nhà nước đạt 15.609 tỷ đồng, vượt 0,35% dự toán được giao; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 14,02 nghìn tỷ đồng, tăng 3,94%. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục duy trì và củng cố vững chắc; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. Các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế; chỉ đạo rà soát, thống kê, quản lý, theo dõi tình hình nhân khẩu trên địa bàn, tổ chức các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng phục vụ việc cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung khi có yêu cầu…

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, cũng như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với tỉnh Thái Nguyên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng và trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Qua đó, giúp tỉnh Thái Nguyên thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng quà cho Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đánh giá cao những kết quả về kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Những thành tích mà tỉnh Thái Nguyên đạt được, ngoài việc khơi dậy tốt các nguồn lực trong và ngoài nước cho sự phát triển, còn có yếu tố rất quan trọng, giữ vai trò quyết định, đó là sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm đến các vấn đề quan trọng là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra, giám sát Đảng; chú trọng lấy dân làm gốc, quán triệt sâu sắc phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng và dựa vào Nhân dân”; xây dựng định hướng phát triển, lộ trình, bước đi cụ thể trong 05 năm tới và dài hạn, kiên định với nguyên tắc, đường lối đổi mới của Đảng.

Với những tiềm năng, lợi thế, tiền đề phát triển và sự quyết tâm, đoàn kết, đồng thuận cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng Thái Nguyên sẽ thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (tại xóm Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, các thành viên trong Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021, hưởng ứng Chương trình trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trồng cây
tại khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc

Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của rừng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao đời sống cho Nhân dân. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã trồng 30.905 ha rừng tập trung, 3.974 nghìn cây phân tán. Công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, phòng hộ ngày càng tốt hơn, phát triển rừng sản xuất theo hướng trồng rừng gỗ lớn, dần hình thành vùng sản xuất gỗ tập trung gắn với chế biến các sản phẩm từ gỗ, mang lại giá trị kinh tế cao.

Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương biểu dương tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao sáng kiến của tỉnh trong thực hiện số hóa, ứng dụng công nghệ để trồng, quản lý, chăm sóc, theo dõi cây xanh. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; Thái Nguyên phải là địa phương “giàu về kinh tế, vững mạnh về chính trị, đẹp về văn hóa và thân thiện với môi trường”.

Việc phát động Tết trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, mà còn góp phần giáo dục ý nghĩa lịch sử đối với Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (tiền thân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu
tham quan Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc

Cũng trong chương trình, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên
dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đây, Đoàn công tác đã thắp nén hương thơm và kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5259

Tổng truy cập: 893283