Truy cập nội dung luôn

Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

25-11-2020 10:00

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính các cấp; tham mưu, tổng hợp về công tác cải cách hành chính của tỉnh.

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Phòng DVHCC
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3174

Tổng truy cập: 714744