Truy cập nội dung luôn

Công văn số 1324/UBND-TTPVHCC ngày 02/4/2021 về việc thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2021.

05-04-2021 08:40

Ngày 02/4/2021,UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 1324/UBND-TTPVHCC về việc thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm:  

Công văn số 1324//UBND-TTPVHCC ngày 02/4/2021.

Quyết định 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ .


thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5135

Tổng truy cập: 893258