Truy cập nội dung luôn

Công văn 587/UBND-CNN ngày 19/02/2021 về việc tham gia ý kiến vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên

21-02-2021 09:19

Ngày 19/02/2021 UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc tham gia ý kiến vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 


thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3341

Tổng truy cập: 794048